【NHDTA-792】没收美女的内衣-裕木麻友,清野彩叶,葵玲奈车牌

【NHDTA-792】没收美女的内衣-裕木麻友,清野彩叶,葵玲奈车牌

或用醋泡,或蜜炙则和,亦有生用,须煎去沫。一名铅华,生于铅。

〔修治〕剖取,不可落水,去宿食,瓦上炙入药。用之亦先以黄土包烧之一日,亦可内斧孔中烧之,合玉壶诸丸多用此。

五月开红花者,名山丹,其根微苦,食之不甚良,是不及白花也。野狼牙芜荑为之使,恶地榆、枣肌。

〔利〕苦甘凉,益肝肾,补中,黑须发,明目,养精神。朱崖郡先属交州,在南海中,晋代省之,朱提郡今属宁州。

作干者有法,捣汁和蒸,殊用工意;而此直云阴干,色味乃不相似,更恐以蒸作为失乎?《仙经》不云特生,则止是前白石耳。

邪热之在上者,借酒行之,以成勋也。凡用皮去心,捣细,于水盆浊,浮者滤去之,此是茯苓赤筋,若误服饵,令人瞳子并黑睛点小,兼盲目。

Leave a Reply